Rozpis

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ 26. 4. - 29. 4. 2018

 

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

26. 4. 2018 – 29. 4. 2018, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová - Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@cez.cz

Hlavní rozhodčí

Martinez Boadas Jordi, Commissaire International UCI, C/Rafael Casanova, 44, casa 11, Santa Coloma Gramenet, 08921 Barcelona, SPAIN, phone number: 0034 346 008 93, mobile: 0034 664 378 845, e-mail: jordi.nuria@gmail.com

Sbor rozhodčích

Ondra Majerčík, Jan Starý, Markéta Jandová, Pavel Raus, Josef Kolegar, Petr Glogar, Jiří Šťastný – MOTO

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 25. 4. 2018 od 15,00 hodin do ukončení závodu 29. 4. 2018. Výdej startovních čísel dne 25. 4. 2018 od 17,00 do 20,00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 5. 4. 2018.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2018 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI startují 4-6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2000 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost!

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 25. 4. 2018. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 70,- EUR.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 25. 4. 2018 večeří a končí obědem 29. 4. 2018. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa 26. 4. 2018 silnice 104,2 km 12:30 Orlová - Štramberk Česká republika
II. etapa 27. 4. 2018 silnice 100,0 km 11:00 Lichnov - Lichnov Česká republika
III. etapa 28. 4. 2018 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:30 Havířov - Ostrava - Havířov Česká republika
IV. etapa 28. 4. 2018 silnice 63,5 km 15:00 Dětmarovice - Visalaje Česká republika
V. etapa 29. 4. 2018 silnice (okružní) 101,6 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu 382,6 km.