Rozpis

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ 2. 5. - 5. 5. 2019

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

2. 5. 2019 – 5. 5. 2019, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová - Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@cez.cz

Hlavní rozhodčí

Elita Grasina, CommissaireInternational UCI, Klingeru iela 1-11, 1007 RIGA, LATVIA, mobile:  00371 261 289 39, e-mail: elita_elita@yahoo.fr

Sbor rozhodčích

Ondra Majerčík, Jan Starý, Markéta Jandová, Pavel Raus, Josef Kolegar, Petr Glogar, Jiří Šťastný – MOTO

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 1. 5. 2019 od 15,00 hodin do ukončení závodu 5. 5. 2019. Výdej startovních čísel dne 1. 5. 2019 od 17,00 do 20,00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 11. 4. 2019.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2019 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI startují 4-6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2001 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost!

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 1. 5. 2019. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 70,- EUR.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 1. 5. 2019 večeří a končí obědem 5. 5. 2019. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa 2. 5. 2019 silnice 104 km 13:00 Orlová - Štramberk Česká republika
II. etapa 3. 5. 2019 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:30 Havířov - Ostrava - Havířov Česká republika
III. etapa 3. 5. 2019 silnice 58 km 15:00 Dětmarovice – Orlová Česká republika
IV. etapa 4. 5. 2019 silnice 100 km 11:00 Lichnov - Lichnov Česká republika
V. etapa 5. 5. 2019 silnice (okružní) 101,6 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu je 377,1 km.