Stage 3 1/2


HAVÍŘOV - OSTRAVA - HAVÍŘOV

28. 4. 2018 - 9:30 hodin/o´clok - 13,5 km

trať/route směr/direction km hodina/o´clock
45km/h 38km/h 34km/h
Havířov - START/START   0 13,5 9:30 9:30 9:30
Ostrava - obrátka/turn point 6,75 6,75 9:39 9:40 9:41
Havířov- CÍL/FINISH   13,5 0 9:48 9:51 9:53

TRAŤ ZÁVODU / RACE TRACK

2016_3_mapa

PROFIL ZÁVODU / RACE PROFILE

2016_3_VP

CÍL / FINISH – 3 km

2016_3_3km

PROFIL CÍLE / FINISH PROFILE

2016_3_3km_VP

MAPA STARTOVNÍHO PROSTORU / MAP OF START AREA

2016_3_S

MAPA CÍLOVÉHO PROSTORU / MAP OF FINISH AREA

2016_3_C

3rd stage Havířov - Ostrava - Havířov 2018.pdf