Technická ustanovení

 ROZPIS MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU ŽEN
GRACIA – ORLOVÁ 2019

BOD 1.

 

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

2. 5. 2019 – 5. 5. 2019, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová - Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@cez.cz

Hlavní rozhodčí

Elita Grasina, Commissaire International UCI, Klingeru iela 1-11, 1007 RIGA, LATVIA, mobile:  00371 261 289 39, e-mail: elita_elita@yahoo.fr

Sbor rozhodčích

Ondra Majerčík, Jan Starý, Markéta Jandová, Pavel Raus, Josef Kolegar, Petr Glogar, Jiří Šťastný – MOTO

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

 Trať závodu

I. etapa 2. 5. 2019 silnice 104 km 13:00 Orlová - Štramberk Česká republika
II. etapa 3. 5. 2019 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:30 Havířov - Ostrava - Havířov Česká republika
III. etapa 3. 5. 2019 silnice 58 km 15:00 Dětmarovice – Orlová Česká republika
IV. etapa 4. 5. 2019 silnice 100 km 11:00 Lichnov - Lichnov Česká republika
V. etapa 5. 5. 2019 silnice (okružní) 101,6 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu 377,1 km.

 

BOD 2.

 

Druh závodu

Závodu se smí zúčastnit závodnice kategorie ženy elite. Závod je pořádán dle pravidel UCI i znění tohoto rozpisu. Tento závod je zařazen do kategorie WE 2.2.. Bodovací tabulka pro kategorii ženy elite dle pravidel UCI bod 2.10.017:

Konečná klasifikace Etapy a půletapy
Pořadí Body Pořadí Body
1. 40 1. 8
2. 30 2. 5
3. 16 3. 3
4. 12 4. 1
5. 10 Za trikot vedoucího závodu

2 body za etapu

6. 8
7. 6
8. 3

 

BOD 3.

 

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2019 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI startují 4-6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2001 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.1.005 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost!

 

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 11. 4. 2019.

 

Předpis

Závod se jede dle Pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za normálního silničního provozu s omezením při průjezdu křižovatkami, přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetím stranám před započetím závodu, během závodu a po jeho ukončení. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu v případě nepředvídaných okolností. Časovka jednotlivkyň se jede za uzavřeného silničního provozu. Závodnice a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, policie a rozhodčích.

Startovní čísla

Startovní čísla mohou být vyzvednuta držiteli licence nebo zástupci. Každá závodnice obdrží sadu startovních čísel, která bez jakýchkoliv úprav musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná. V časovce jednotlivkyň stačí 1 startovní číslo.

 

BOD 4.

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 1. 5. 2019 od 15,00 hodin do ukončení závodu 5. 5. 2019. Výdej startovních čísel dne 1. 5. 2019 od 17,00 do 20,00 hodin.

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 1. 5. 20198. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 70,- EUR.

 

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 1. 5. 2019 večeří a končí obědem 5. 5. 20198. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

 

Porada družstev

Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů dle odstavce 1.2.087 Pravidel UCI se bude konat 2. 5. 2019 v 9,00 hodin v Domě kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

 

BOD 5.

 

Časovka jednotlivců

Závodnice startují v obráceném pořadí celkové soutěže jednotlivkyň v intervalech 1 min. . Umístí-li se dvě závodnice z téhož družstva v této klasifikaci bezprostředně za sebou, mohou mezi ně rozhodčí zařadit závodnici z jiného družstva. Start je pevný.

 

BOD 6.

 

Radiostanice

Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu před startem prologu, každý si zodpovídá za dobití baterií. Navrácení po ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. Radio-tour bude vysílat na frekvenci UHS,406,470 MHz.

 

BOD 7.

 

Neutrální mechanická vozidla

Organizátor poskytuje 3 neutrální mechanická vozidla.

 

Bod 8.

Dojezd etap na vrcholu stoupání

Odstavce 2.6.027 a 2.6.028 Pravidel UCI (ochranné pásmo před cílem etapy) neplatí pro etapy s cílem na vrcholu stoupání – 1. etapa. Dojezd této etapy se řídí dle odstavce 2.6.029 Pravidel UCI.

 

BOD 9.

 

Bonifikace

Podle odstavce 2.6.019 do 2.6.029 Pravidel UCI se udělují bonifikace takto:

Bonifikace za vítězství: v první, čtvrté a páté etapě je bonifikace za 1. místo 10sec.,za 2.místo 6sec. a za 3.místo 4sec. Ve třetí etapě je za 1. místo 6 sec., za 2. 4 sec. a za 3. 2 sec. Ve druhé etapě se bonifikace neudělují. Bonifikace v rychlostních prémiích je za 1.místo 3 sec., za 2.místo 2 sec. a za 3.místo 1 sec.

 

BOD 10.

 

Časový limit

Pro všechny etapy je časový limit 15 %, avšak může být hlavním rozhodčím závodu pro jednotlivé etapy časový limit upřesněn a vždy ohlášen před startem etapy. Vedoucí týmů a závodnice budou o stanovených limitech informováni ve sdělení sboru rozhodčích.

 

BOD 11.

 

V závodě se provádí tato klasifikace

 

11.1. Soutěž jednotlivkyň

Vítězkou se stává závodnice, jejíž dosažený čas v jednotlivých etapách včetně získaných bonifikací nebo penalizací je nižší. Klasifikace se provádí v každé etapě. Při rovnosti časů u více závodnic v celkovém konečném hodnocení rozhoduje:

 1. nižší součet zlomků sekundy naměřených dotyčným závodnicím v časovce jednotlivkyň,
 2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách,
 3. lepší umístění v poslední etapě.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

11.2. Bodovací soutěž jednotlivkyň

Bodovací soutěž se hodnotí podle pořadí v cíli etapy takto:

Etapy s hromadným startem:1. až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod.

Časovka jednotlivkyň: 1. až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod.

Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje:

 1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách,
 2. vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích,
 3. lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

11.3. Vrchařská soutěž

V závodě jsou vypsány vrchařské prémie I. a II. kategorie. Prvních pět závodnic získává body: I. kategorie 10, 8, 6, 4 a 2 body, II. kategorie 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Body se sčítají ze všech etap. Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje:

 1. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích I. kategorie,
 2. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích II. kategorie,
 3. lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinna startovat.

 

11.4. Soutěž aktivity          

Do této soutěže se započítavají body z rychlostních prémií - 3, 2 a 1 bod a body z  vrchařské soutěže - 5, 4, 3, 2 a 1 bod bez rozdílu kategorie. Body se sčítají ze všech etap. Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinna startovat.

 

11.5. Soutěž družstev

Hodnocení soutěže družstev v etapě se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodnic každého družstva. V případě rovnosti časů jsou příslušná družstva rozdělena:

 1. podle lepšího součtu umístění prvních tří závodnic družstva v dané etapě
 2. v případě další rovnosti jsou družstva rozdělena podle umístění jejich nejlepších závodnic v cíli etapy.

Hodnocení soutěže družstev v závodě se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodnic každého družstva dosažených ve všech hodnocených etapách. V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje:

 1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách,
 2. vyšší počet 2. míst a. t. d.

Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepší závodnice družstva v celkovém pořadí soutěže jednotlivkyň. Družstvo redukované na méně než tři závodnice je z tohoto hodnocení vyloučeno. Vedoucí družstvo této soutěže neobdrží trikot.

 

11.6. Nejlepší závodnice do 23 let

Nejlépe umístěna závodnice do 23 let bude klasifikována nejlepším časem v celkovém pořadí.

 

11.7. Nošení trikotů

V případě, že vedoucí závodnice bude vedoucí závodnicí ve více soutěžích, pak bílý, zelený a bílý s červenými puntíky obdrží závodnice umístěna v dané soutěži na druhém místě, event. na dalších místech.

Pořadí priority nošení trikotů: 1. žlutý, 2. bílý, 3. zelený a 4. bílý s červenými puntíky.

 

BOD 12.

 

Rozpis cen

Finanční odměny náleží závodnicím umístěným v dané etapě za 1. - 15. místo a za celkové hodnocení za 1. - 15. místo. Za soutěž bodovací, vrchařskou, aktivity a soutěž družstev budou předávány rozlišovací trikoty a věcné ceny. Nejlepší závodnici do 23 let a Miss závodu také náleží věcná cena. Miss závodu bude známá po druhé etapě.

 

1., 4. a 5. etapa
umístění cena
1.místo 215 EUR
2.místo 125 EUR
3.místo 100 EUR
4.místo 75 EUR
5.-10.místo 65 EUR
11.- 15.místo 35 EUR
CELKEM 1080 EUR

 

2. a 3. etapa
umístění cena
1.místo 130 EUR
2.místo 100 EUR
3.místo 65 EUR
4.místo 55 EUR
5.-10.místo 45 EUR
11.- 15.místo 35 EUR
CELKEM 795 EUR
Celkové hodnocení
umístění cena
1.místo 181 EUR
2.místo 115 EUR
3.místo 86 EUR
4.místo 67 EUR
5.-10.místo 57 EUR
11.- 15.místo 35 EUR
CELKEM 966 EUR

BOD 13.

 

Antidopingová kontrola

Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI nebo podle pravidel antidopingové kontroly ČSC. Antidopingové testy budou odebírány v místě cíle každé etapy. Směr antidopingových místností bude označen. Jména vybraných závodnic určených pro antidopingovou kontrolu budou vyvěšena na listině v prostoru cíle dané etapy.

 

BOD 14.

 

Vyhlášení vítězů

Podle odstavce 1.2.112 Pravidel UCI jsou závodnice povinné zúčastnit se oficiálního vyhlášení. Ke stupňům vítězů se musí dostavit první tři závodnice po každé etapě a závodnice, kterým náleží převzít rozlišovací trikoty z jednotlivých klasifikací. Vyhlašování bude vždy do 10 minut po příjezdu prvních závodnic!!! V cíli poslední etapy závodu bude vyhlašování celkových výsledků dle časového harmonogramu rozpisu závodu, kterých se musí zúčastnit první tři závodnice, vítězky jednotlivých klasifikací a soutěží. Při vyhlašování budou závodnicím předávány finanční a věcné odměny, které jim náleží. Finanční odměny, které náleží závodnicím umístěných na dalších odměňovaných pozicích dle časového harmonogramu rozpisu závodu.

 

BOD 15.

 

Řešení přestupků

Sbor rozhodčích může potrestat závodnice a ostatní účastníky závodu za přestupky proti řádu závodu a Pravidlům UCI, kdy bude postupováno dle tabulky trestů uvedené v Technických směrnicích UCI.

  

BOD 16.

 

Mechanická vozidla

Rozměry mechanických vozidel jednotlivých družstev musí odpovídat Pravidlům UCI, v případě jejich nedodržení nebudou do konvoje zařazena. Pořadí mechanických vozidel bude pro 1. etapu přiděleno losem na poradě. Pořadí mechanických vozidel pro 3.,4. a 5. etapu bude stanoveno dle umístění prvních závodnic z každého družstva v celkové průběžné klasifikaci jednotlivkyň. Ve 2. etapě je možno použít mechanického vozu za každou závodnicí. Čísla pro mechanická vozidla budou vydávána rozhodčím v místě prezentace závodnic před každou etapou u podpisových archů. Při předjíždění skupin závodnic je nutno respektovat červený praporek sboru rozhodčích. V případě jakékoliv poruchy kola (včetně defektu) může závodnice obdržet přední, zadní nebo kompletní kolo. Výměnu kola je však dovoleno pouze za skupinou po pravé straně silnice a jedině z mechanického vozidla. Po levé straně silnice nesmí mechanické vozy pomoc poskytnout.

 

BOD 17.

 

Prezentace závodnic

Každá závodnice je povinna nejpozději 15 minut před startem vlastnoručně se podepsat do předem vyložených podpisových archů. Závodnice, která se nepodepíše, nebo se nechá podepsat jinou osobou, bude potrestána podle pravidel UCI.

 

Představení družstev

Družstvo je povinno podle časového harmonogramu před každou etapou se představit divákům, pokud to bude organizátor požadovat.

 

Ochrana hlavy

Nošení ochranné přilby je povinné a její sejmutí v závodě je zakázáno.

 

BOD 18.

 

Značení tratí

Bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice, následovně: 0 km (oficiální start závodu), 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km. Poslední kilometr před cílem bude označen červeným nafukovacím sloupem a praporkem. Poslední zbývající metry do cíle závodu: 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m opět tabulemi na pravé straně. Cíl bude označen bílou páskou na vozovce a transparentem cíl. Rychlostní prémie budou označeny červenou barvou na silnici s uvedením 1 km, 500, 200, 100 m, červenou páskou na vozovce a na obou stranách silnice tabulemi PRÉMIE. Vrchařské prémie budou označeny zelenou barvou na silnici s uvedením 1 km, 500, 200 a 100 m, zelenou páskou na vozovce a tabulemi PRÉMIE na obou stranách silnice.

 

Rozpis závodu byl schválen STK Českého svazu cyklistiky dne 21. 2. 2019 

Organizační výbor "MCZ GRACIA ORLOVÁ 2019"