světový pohár žen v cyklistice

ROZPIS ZÁVODU

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ  29.4 - 2.5. 2021

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

29.4. 2021 – 2.5. 2021, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová – Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@centrum.cz

Hlavní rozhodčí

MACIALEK Danuta, Commissaire International UCI, ul. 1 Maja 74/3, 45-357 Opole, POLAND, phone number :  0048 77 454 6975, mobile:  0048 666 245 759, e-mail : d.macialek@wp.pl

Sbor rozhodčích

Ondra Majerčík, Jan Starý, Markéta Jandová, Pavel Raus, Josef Kolegar, Petr Glogar, Jiří Šťastný – MOTO

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 28. 4. 2021 od 15,00 hodin do ukončení závodu 2. 5. 2021. Výdej startovních čísel dne 28. 4. 2021 od 17,00 do 20,00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 31.3.2021.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2021 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003
dle Pravidel UCI startují 4 – 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2003 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! 

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 28. 4. 2021. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 90,- EUR.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 28. 4. 2021 večeří a končí obědem 2. 5. 2021. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa29.4. 2021silnice104 km13:00Orlová – ŠtramberkČeská republika
II. etapa30.4. 2021silnice100 km11:00Lichnov – LichnovČeská republika
III. etapa1.5. 2021časovka jednotlivkyň13,5 km9:30Havířov – Ostrava – HavířovČeská republika
IV. etapa1.5. 2021silnice68,5 km15:00Dětmarovice – OrlováČeská republika
V. etapa2.5. 2021silnice (okružní)101,6 km10:00OrlováČeská republika

Celková délka závodu je 376,1 km.