mezinárodní etapový závod žen
v cyklistice kategorie WE 2.2

ROZPIS ZÁVODU

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ  25.4 - 28.4. 2024

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

25.4. 2024 – 28.4. 2024, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@centrum.cz

Hlavní rozhodčí

Guillaume Verger, Commissaire International UCI, mobile: 0033 6 77 11 71 32, e-mail: guillo.verger@gmail.com

Sbor rozhodčích

Jiří Šťastný – MOTO, Ondra Majerčík – MOTO, Jan Starý, Petr Glogar, Pavel Raus, Jaromíra Vráblová

Bezpečnostní manažer

Václav Uvíra, mobil: +420 605 448 770, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz,
e-mail: vaclav.uvira@gmail.com

Velitel tratě

Tomáš Hanák, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 24. 4. 2024 od 15:00 do 20:00 hodin; 25. 4.  2024 od 8:00 do 12:30 hodin. 28. 4. 2024 od 7:30 do 12:00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 31.3. 2024.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2024 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit UCI Women`s  World Teams (max. 3), UCI Women`s Continental teams, UCI Cyclo-cross professional teams, Národní týmy, regionální a klubové týmy a mix týmy žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 pravidel UCI musí každé národní, zahraniční regionální a klubové družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 pravidel UCI startují 4 – 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2006 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! 

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 24. 4. 2024. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu, uhradí při prezentaci, nebo převodem na náš účet, částku ve výši 190,- EUR, na částečnou úhradu nákladů.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 24. 4. 2024 večeří a končí obědem 28. 4. 2024. Pořadatel nezajišťuje dietní, popřípadě jinou atypickou stravu.

Trať závodu

I. etapa 25.4. 2024 silnice 104 km 13:00 Orlová – Štramberk Česká republika
II. etapa 26.4. 2024 silnice 100 km 11:00 Lichnov – Lichnov Česká republika
III. etapa 27.4. 2024 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:00 Havířov – Ostrava – Havířov Česká republika
IV. etapa 27.4. 2024 silnice (5 okruhů) 73 km 15:30 Bohumín Česká republika
V. etapa 28.4. 2024 silnice (8 okruhů) 101,6 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu je 392,1 km.