mezinárodní etapový závod žen
v cyklistice kategorie WE 2.2

ROZPIS ZÁVODU

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ  27.4 - 30.4. 2023

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

27.4. 2023 – 30.4. 2023, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová – Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@centrum.cz

Hlavní rozhodčí

Martin Bridgwood, Commissaire International UCI, phone number : 0044 1584 711 320,
mobile: 0044 7710 574 232, e-mail : martinbridgwood@btinternet.com

Sbor rozhodčích

Jiří Šťastný – MOTO, Ondra Majerčík – MOTO, Jan Starý, Petr Glogar, Josef Kolegar, Jaromíra Vráblová

Bezpečnostní manažer

Václav Uvíra, Elišky Krásnohorské 1282/23, 736 01 Havířov, mobil: +420 605 448 770, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz,
e-mail: vaclav.uvira@gmail.com

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 26. 4. 2023 od 15:00 do 20:00 hodin; 27. 4.  2023 od 8:00 do 12:30 hodin. 30. 4. 2023 od 7:30 do 12:00 hodin. Výdej startovních čísel dne 26. 4. 2023 od 17:00 do 20:00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 31.3. 2023.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2023 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit UCI Women`s  World Teams (max. 3), UCI Women`s Continental teams, UCI Cyclo-cross professional teams, Národní týmy, regionální a klubové týmy a mix týmy žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 pravidel UCI musí každé národní, zahraniční regionální a klubové družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 pravidel UCI startují 4 – 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2004 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! 

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 26. 4. 2023. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 120,- EUR.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 26. 4. 2023 večeří a končí obědem 30. 4. 2023. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa27.4. 2023silnice104 km13:00Orlová – ŠtramberkČeská republika
II. etapa28.4. 2023silnice100 km11:00Lichnov – LichnovČeská republika
III. etapa29.4. 2023časovka jednotlivkyň13,5 km9:00Havířov – Ostrava – HavířovČeská republika
IV. etapa29.4. 2023silnice68,5 km15:30Dětmarovice – OrlováČeská republika
V. etapa30.4. 2023silnice (okružní)101,6 km10:00OrlováČeská republika

Celková délka závodu je 376,1 km.