mezinárodní etapový závod žen
v cyklistice kategorie WE 2.2

ROZPIS ZÁVODU

MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN GRACIA ORLOVÁ  28.4 - 1.5. 2022

Pořadatel závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu

Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

Datum a místo konání

28.4. 2022 – 1.5. 2022, Orlová

Ředitel závodu

Petr Koláček, Osvobození 877, 735 14 Orlová – Lutyně, mobil: +420 724 468 764, e-mail: petr.kolacek01@centrum.cz

Hlavní rozhodčí

SEGNAN Rudi, Commissaire International UCI, Kozala 15, 51000 Rijeka, CROATIA, phone number :  00385 515 150 35,
mobile:  00385 98 234 562, e-mail : rodolfo.segnan@gmail.com

Sbor rozhodčích

Jiří Šťastný – MOTO, Ondra Majerčík – MOTO, Jan Starý, Petr Glogar, Pavel Raus, Denis Charalambidis, Aneta Válková, Josef Kolegar

Bezpečnostní manažer

Václav Uvíra, Elišky Krásnohorské 1282/23, 736 01 Havířov, mobil: +420 605 448 770, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz,
e-mail: vaclav.uvira@gmail.com

Velitel tratě

Tomáš Hanák, Hornická 665, 735 43 Albrechtice, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

Kancelář závodu

Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 27. 4. 2022 od 15,00 hodin do ukončení závodu 1. 5. 2022. Výdej startovních čísel dne 27. 4. 2022 od 17,00 do 20,00 hodin.

Přihlášky

Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 31.3. 2022.

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2022 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit UCI Women`s  World Teams (max. 3), UCI Women`s Continental teams, UCI Cyclo-cross professional teams, Národní týmy, regionální a klubové týmy a mix týmy žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 pravidel UCI musí každé národní, zahraniční regionální a klubové družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 pravidel UCI startují 4 – 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2004 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! 

Prezentace

Příjezd všech účastníků je 27. 4. 2022. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentace částku ve výši 120,- EUR.  

Ubytování a stravování

Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 27. 4. 2022 večeří a končí obědem 1. 5. 2022. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

Trať závodu

I. etapa 28.4. 2022 silnice 104 km 13:00 Orlová – Štramberk Česká republika
II. etapa 29.4. 2022 silnice 100 km 11:00 Lichnov – Lichnov Česká republika
III. etapa 30.4. 2022 časovka jednotlivkyň 13,5 km 9:30 Havířov – Ostrava – Havířov Česká republika
IV. etapa 30.4. 2022 silnice 68,5 km 15:00 Dětmarovice – Orlová Česká republika
V. etapa 1.5. 2022 silnice (okružní) 101,6 km 10:00 Orlová Česká republika

Celková délka závodu je 376,1 km.