mezinárodní etapový závod žen
v cyklistice kategorie WE 2.2

technická ustanovení

ROZPIS MEZINÁRODNÍHO CYKLISTICKÉHO ZÁVODU ŽEN GRACIA – ORLOVÁ 2024

BOD 1. 

Pořadatel závodu
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)

Sekretariát závodu
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ, z.s. Na Stuchlíkovci 628, 735 14 Orlová – Lutyně, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz

 Datum a místo konání

25.4. 2024 – 28.4. 2024

Ředitel závodu
Petr Koláček, mobil: +420 724 468 764, e-mail:  petr.kolacek01@centrum.cz

Hlavní rozhodčí

Guillaume VERGER, Commissaire International UCI, mobile: 0033 6 77 11 71 32, e-mail : guillo.verger@gmail.com

 Sbor rozhodčích
Jakub Kratochvíla, Jan Starý, Petr Glogar, Jiří Šťastný – MOTO, Ondra Majerčík – MOTO, Pavel Raus, Jaromíra Vráblová, Alena Mlynářová, Tomáš Kuchař

Bezpečnostní manažer
Václav Uvíra, mobil: +420 605 448 770, e-mail: gracia.orlova@centrum.cz, vaclav.uvira@gmail.com

Velitel tratě
Tomáš Hanák, mobil: +420 603 851 297, e-mail: cyklistika@banik-havirov.cz

 

Trať závodu

I. etapa25.4. 2024Silnice104,2 km13:00Orlová – ŠtramberkČeská republika
II. etapa26.4. 2024silnice101,5 km11:00Lichnov – LichnovČeská republika
III. etapa27.4. 2024časovka jednotlivkyň13,5 km9:00Havířov – Ostrava – HavířovČeská republika
IV. etapa27.4. 2024silnice (5 okruhů)71,9 km15:30BohumínČeská republika
V. etapa28.4. 2024silnice (8 okruhů)101,6 km10:00OrlováČeská republika

Celková délka závodu 392,7 km.

BOD 2. 

Druh závodu

Závodu se smí zúčastnit závodnice kategorie ženy elite. Závod je pořádán dle pravidel UCI a znění tohoto rozpisu. Tento závod
je zařazen do kategorie WE 2.2. Bodovací tabulka pro kategorii ženy elite dle pravidel UCI:

 

Konečná klasifikaceEtapy a půletapy
PořadíBodyPořadíBody
1.401.8
2.302.5
3.253.3
4.204.1
5.15

Za trikot vedoucího závodu

1 body za etapu

6.10
7.5
8.-10.3

BOD 3. 

Podmínky účasti a startu

Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace na rok 2024 a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit UCI Women`s  World Teams (max. 3), UCI Women`s Continental teams, UCI Cyclo-cross professional teams, Národní týmy, regionální a klubové týmy a mix týmy žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé národní, zahraniční regionální a klubové družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 pravidel UCI startují 4 – 6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 2006 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost!

 Přihlášky
Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, UCI ID, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 31.3. 2023.

 Předpis
Závod se jede dle Pravidel UCI a jejich směrnic. Závod se jede za plovoucí uzávěry omezením při průjezdu pelotonu a celého doprovodu PČR a s omezením při průjezdu křižovatkami. Přesto musí všichni účastníci dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené třetím stranám před započetím závodu, během závodu a po jeho ukončení. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn oproti rozpisu závodu v případě nepředvídaných okolností. Časovka jednotlivkyň se jede za uzavřeného silničního provozu. Závodnice a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, policie a rozhodčích.

 Startovní čísla

Startovní čísla mohou být vyzvednuta držiteli licence nebo zástupci. Každá závodnice obdrží sadu startovních čísel, která
bez jakýchkoliv úprav musí být umístěna tak, aby byla dobře viditelná. V časovce jednotlivkyň stačí 1 startovní číslo.

BOD 4.

Kancelář závodu
Dům kultury Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, otevřeno dne: 24. 4. 2024 od 15:00 do 20:00 hodin; 25. 4.  2024 od 8:00 do 12:30 hodin. 28. 4. 2024 od 7:30 do 12:00 hodin.

Prezence
Prezence proběhne dne 24. 4. 2024 od 17,00 do 20,00 v kanceláři závodu. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentaci částku ve výši 190,- EUR na částečnou úhradu nákladů.

Ubytování a stravování
Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v pořadatelem určeném ubytovacím a stravovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 24.4. 2024 večeří a končí obědem 28.4. 2024. Pořadatel nezajišťuje dietní stravu.

 Porada vedoucích družstev

Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů dle odstavce 1.2.087 Pravidel UCI se bude konat 25.4. 2024 v 9,00 hodin
v Domě kultury města Orlové, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

BOD 5. 

Časovka jednotlivců

Závodnice startují v obráceném pořadí celkové soutěže jednotlivkyň v intervalech 1 minuty. Umístí-li se dvě závodnice z téhož družstva v této klasifikaci bezprostředně za sebou, mohou mezi ně rozhodčí zařadit závodnici z jiného družstva. Start je pevný. Po startu závodu je pohyb závodnic po trati zakázán. Trať bude uzavřená pro veřejnou dopravu od 7:30. Pre-check časovkářských kol od 8:30 hodin.

BOD 6. 

Radiostanice

Výdej radiostanic proběhne v kanceláři závodu při prezenci, každý tým zodpovídá za dobíjení baterie. Vrácení radiostanic proběhne po ukončení závodu v prostoru kanceláře závodu. Radio-tour bude vysílat na kanále 1.

BOD 7. 

Neutrální mechanická vozidla

Organizátor poskytuje 3 neutrální mechanická vozidla.

BOD 8. 

Dojezd etap na vrcholu stoupání

Odstavce 2.6.027 a Pravidel UCI (ochranné pásmo před cílem etapy) neplatí pro etapy s cílem na vrcholu stoupání – 1. etapa. Dojezd této etapy se řídí dle odstavce 2.6.029 Pravidel UCI.

BOD 9. 

Bonifikace

Podle odstavce 2.6.019 až 2.6.021 pravidel UCI se udělují bonifikace takto:

Bonifikace za vítězství: v první, druhé a páté etapě je bonifikace za 1. místo 10sec., za 2. místo 6sec., a za 3. místo 4sec. Ve čtvrté etapě je za 1. místo 6 sec., za 2. místo 4 sec., a za 3. místo 2 sec. Ve třetí (ITT) etapě se bonifikace neudělují. Bonifikace v rychlostních prémiích je za 1. místo 3 sec., za 2. místo 2 sec., a za 3. místo 1 sec.

BOD 10. 

Časový limit

Pro všechny etapy je časový limit 15 %, avšak může být hlavním rozhodčím závodu pro jednotlivé etapy časový limit upřesněn a vždy ohlášen před startem etapy. Pro 1. a 2. etapu jsou navíc stanoveny 2 pevné časové limity, a to 10 minut na hlavní skupinu. Vedoucí týmů a závodnice budou o stanovených limitech informováni ve sdělení sboru rozhodčích.

BOD 11. 

V závodě se provádí tato klasifikace

 11.1. Soutěž jednotlivkyň

Vítězkou se stává závodnice, jejíž dosažený čas v jednotlivých etapách včetně získaných bonifikací nebo penalizací je nižší. Klasifikace se provádí v každé etapě. Při rovnosti časů u více závodnic v celkovém konečném hodnocení rozhoduje:

 1. nižší součet zlomků sekundy naměřených dotyčným závodnicím v časovce jednotlivkyň,
 2. nižší součet umístění v jednotlivých etapách,
 3. lepší umístění v poslední etapě.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinna startovat.

11.2. Bodovací soutěž jednotlivkyň

Bodovací soutěž se hodnotí podle pořadí v cíli etapy takto:

Etapy s hromadným startem: 1. až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod.

Časovka jednotlivkyň: 1. až 10. místo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a 1 bod.

Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje:

 1. vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách,
 2. vyšší počet vítězství v rychlostních prémiích,
 3. lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinna startovat. 

11.3. Vrchařská soutěž

V závodě jsou vypsány vrchařské prémie I. a II. kategorie. Prvních pět závodnic získává body: I. kategorie 10, 8, 6, 4 a 2 body,
II. kategorie 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Body se sčítají ze všech etap. Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů.
Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje:

 1. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích I. kategorie,
 2. vyšší počet vítězství ve vrchařských prémiích II. kategorie,
 3. lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinna startovat. 

11.4. Soutěž aktivity          

Do této soutěže se započítávají body z rychlostních prémií: 3, 2 a 1 bod a body z  vrchařské soutěže: 5, 4, 3, 2 a 1 bod, bez rozdílu kategorie. Body se sčítají ze všech etap. Vítězkou této soutěže se stává závodnice s největším počtem bodů. Při rovnosti bodů u více závodnic rozhoduje lepší umístění v celkovém pořadí jednotlivkyň.

Vedoucí závodnice této soutěže obdrží bílý trikot s červenými puntíky, ve kterém je povinna startovat. 

11.5. Soutěž družstev

Hodnocení soutěže družstev v etapě se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodnic každého družstva. V případě rovnosti časů jsou příslušná družstva rozdělena:

 1. podle lepšího součtu umístění prvních tří závodnic družstva v dané etapě
 2. v případě další rovnosti jsou družstva rozdělena podle umístění jejich nejlepších závodnic v cíli etapy

Hodnocení soutěže družstev v závodě se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodnic každého družstva dosažených ve všech hodnocených etapách. V případě rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhoduje:

 1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách
 2. vyšší počet 2. míst atd.

Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepší závodnice družstva v celkovém pořadí soutěže jednotlivkyň. Družstvo redukované na méně než tři závodnice je z tohoto hodnocení vyloučeno. Vedoucí družstvo této soutěže neobdrží trikot.

 11.6. Nejlepší závodnice do 23 let

Vítězka kategorie  do 23 let je závodnice kategorie U23 s nejlepším časem v celkovém hodnocení.

 11.7. Nošení trikotů

Od druhé etapy jsou vedoucí závodnice jednotlivých klasifikací povinny startovat v trikotech vedoucích závodnic dané klasifikace. V případě, že závodnice bude vedoucí závodnicí ve více soutěžích, trikot nižší priority obdrží závodnice umístěna v dané klasifikaci na druhém místě, event. na dalších místech.

Pořadí priority trikotů: 1. žlutý, 2. bílý, 3. zelený a 4. bílý s červenými puntíky.

BOD 12. 

Rozpis cen

Finanční odměny náleží závodnicím umístěným v dané etapě za 1. – 20. místo a za celkové hodnocení za 1. – 20. místo. Za soutěž bodovací, vrchařskou, aktivity a soutěž družstev budou předávány rozlišovací trikoty a věcné ceny. Nejlepší závodnici do 23 let
a Miss závodu také náleží věcná cena. Miss závodu bude známá po třetí etapě.

 

1., 2. a 5. Etapa
UmístěníCena
1.místo265 EUR
2.místo155 EUR
3.místo120 EUR
4.místo90 EUR
5.-10.místo80 EUR
11.- 15.místo45 EUR
16.-20.místo30 EUR
CELKEM1485 EUR

 

3. a 4. Etapa
UmístěníCena
1.místo160 EUR
2.místo120 EUR
3.místo80 EUR
4.místo70 EUR
5.-10.místo55 EUR
11.- 15.místo45 EUR
16.-20.místo30 EUR
CELKEM1135 EUR

 

Celkové hodnocení
UmístěníCena
1.místo223 EUR
2.místo141 EUR
3.místo104 EUR
4.místo82 EUR
5.-10.místo70 EUR
11.- 15.místo45 EUR
16.-20.místo30 EUR
CELKEM1345 EUR

BOD 13. 

Antidopingová kontrola

Antidopingová kontrola bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI nebo podle pravidel antidopingové kontroly ČSC. Antidopingové testy budou odebírány v místě cíle každé etapy. Směr antidopingových místností bude označen.

BOD 14. 

Vyhlášení vítězů

Podle odstavce 1.2.112 Pravidel UCI jsou závodnice povinné zúčastnit se oficiálního vyhlášení. Ke stupňům vítězů se musí dostavit první tři závodnice po každé etapě a závodnice, kterým náleží převzít rozlišovací trikoty z jednotlivých klasifikací. Vyhlašování bude vždy do 15 minut po příjezdu prvních závodnic!!! V cíli poslední etapy závodu bude vyhlašování celkových výsledků dle časového harmonogramu rozpisu závodu, kterých se musí zúčastnit první tři závodnice, vítězky jednotlivých klasifikací a soutěží. Při vyhlašování budou závodnicím předávány finanční a věcné odměny, které jim náleží. Finanční odměny, které náleží závodnicím umístěných
na dalších odměňovaných pozicích dle časového harmonogramu rozpisu závodu.

BOD 15. 

Řešení přestupků

Sbor rozhodčích může potrestat závodnice a ostatní účastníky závodu za přestupky proti řádu závodu a Pravidlům UCI, kdy bude postupováno dle tabulky trestů uvedené v pravidlech UCI (2.12.007).

BOD 16.

 Mechanická vozidla

Rozměry mechanických vozidel jednotlivých družstev musí odpovídat Pravidlům UCI, v případě jejich nedodržení nebudou do konvoje zařazena. Pořadí mechanických vozidel bude pro 1. etapu přiděleno losem na poradě. Pořadí mechanických vozidel pro 2., 4. a 5. etapu bude stanoveno dle umístění prvních závodnic z každého družstva v celkové průběžné klasifikaci jednotlivkyň. Ve 3. etapě
je možno použít mechanického vozu za každou závodnicí. Čísla pro mechanická vozidla budou vydávána rozhodčím v místě prezentace závodnic před každou etapou u podpisových archů. Při předjíždění skupin závodnic je nutno respektovat červený praporek sboru rozhodčích. V případě jakékoliv poruchy kola (včetně defektu) může závodnice obdržet přední, zadní nebo kompletní kolo. Výměnu kola je však dovoleno pouze za skupinou po pravé straně silnice a jedině z mechanického vozidla. Po levé straně silnice nesmí mechanické vozy pomoc poskytnout.

BOD 17.

 Prezentace závodnic

Každá závodnice je povinna se vlastnoručně podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny 70 minut před startem etapy. Ukončení podpisů je 10 minut před startem každé etapy (kromě časovky). Závodnice, která se nepodepíše, nebo se nechá podepsat jinou osobou, bude potrestána podle pravidel UCI.

 

 Představení družstev

Družstvo je povinno se podle časového harmonogramu před každou etapou představit divákům, pokud to bude organizátor požadovat.

Informace o týmového představení bude upřesněna na poradě. Pořadí a časy představení budou pro následující etapu uvedeny ve sdělení sboru rozhodčích po etapě.

 

Ochrana hlavy

Nošení ochranné přilby je povinné a její sejmutí v závodě je zakázáno.

BOD 18. 

Značení tratí

Bude provedeno tabulemi na pravé straně silnice, následovně: 0 km (oficiální start závodu), 50 km po startu a posledních 25, 20, 10, 5, 4, 3 a 2 km. Poslední kilometr před cílem bude označen červeným nafukovacím sloupem s nápisem 1 km. Poslední zbývající metry
do cíle závodu budou značeny opět tabulemi na pravé straně, a to 500, 300, 200, 150, 100 a 50 m. Cíl bude označen bílou páskou
na vozovce a transparentem cíl. Rychlostní prémie budou označeny červenou barvou na silnici s uvedením 1 km, 500, 200 a 100 m, červenou páskou na vozovce a na obou stranách silnice tabulemi PRÉMIE. Vrchařské prémie budou označeny zelenou barvou
na silnici s uvedením 1 km, 500, 200 a 100 m, zelenou páskou na vozovce a tabulemi PRÉMIE na obou stranách silnice.

BOD 19. 

Zdravotní zabezpečení

Lékař závodu: MUDr Tibor Revaj +420 777 678 190

Lékař závodu k dispozici pouze v průběhu etap.